Domov

Zavarovanje poslovodnih oseb v enoosebni družbi

Gre za vprašanje zavarovalne osnove poslovodnih oseb, ki so hkrati edini družbeniki v podjetju in niso zavarovani po drugi podlagi.

Prejšnji Zakon o delovnih razmerjih RS je določal, da se delovno razmerje sklene z delodajalcem in delavcem, ki je v podrejenem položaju in delo opravlja po navodilih delodajalca. Na tej podlagi se poslovodne osebe, ki so hkrati edini lastniki svojega podjetja, niso mogle zavarovati na podlagi delovnega razmerja, se pravi po zavarovalni podlagi 001 (kot zaposleni delavci) ali po zavarovalni podlagi drugih oblik delovnega razmerja, saj sami s sabo niso mogle skleniti pravne pogodbe o zaposlitvi.

Iz tega razloga so na ZZZS-u s 1. januarjem 2012 uvedli spremembo zavarovalne podlage takšnih poslovodnih oseb in jih sistematično prekvalificirali na šifro zavarovalne podlage 040, kar pomeni, da takšna poslovodna oseba ni prejemala plače, ampak ji je njena družba oz. podjetje izplačevalo dogovorjen znesek za poslovodenje podjetja, iz tega naslova pa si mora oz. si je morala poslovodna oseba sama plačevati zakonsko določene prispevke.

ZDR-1 je v svojem 73. členu (drugi odstavek) na tem področju uvedel spremembe. V omenjenem členu zakon omogoča, da se lahko pogodba o zaposlitvi sklene tudi med poslovodno osebo in družbo oz. zavodom, katerega edini lastnik je ta poslovodna oseba, takšno razmerje pa seveda lahko šteje kot delovno razmerje.

Tako navedene osebe se torej lahko vključijo v sisteme socialnih zavarovanj kot zaposlene osebe – to je običajno zavarovalna podlaga s šifro 001 ali druge zavarovalne podlage – v kolikor te osebe izpolnjujejo pogoje za zavarovanje iz delovnega razmerja po drugi podlagi.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid