Domov

Odpravnine in odpoved iz poslovnih razlogov

Delavec je v skladu s 108. členom ZDR-1 upravičen do odpravnine v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, iz razloga nesposobnosti ter sedaj tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
Osnova za izračun odpravnine je delavčeva povprečna mesečna plača, ki jo je delavec prejel ali, ki bi jo prejel, če bi delal v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Poslovni razlog (1. alineja 89.člena ZDR-1):
• prenehanje potreb po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca.

Razlog nesposobnosti (2.alineja 89.člena ZDR-1):
• nedoseganje pričakovanih delovnih rezultatov, ker delavec dela ne opravlja pravočasno, strokovno in kvalitetno, neizpolnjevanje pogojev za opravljanje dela, določenih z zakoni in drugimi predpisi, izdanimi na podlagi zakona, zaradi česar delavec ne izpolnjuje oziroma ne more izpolnjevati pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja.

Višina odpravnine po 108.členu ZDR-1

Delavcu pripada odpravnina v višini:

  • 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (do 10 let).
  • 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (od 10 do 20 let).
  • 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu (nad 20 let).
  • V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali za krajše obdobje od enega leta zakon določa pravico do odpravnine v višini 1/5 povprečne mesečne plače delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev dela oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
  • Odpravnine pri pogodbah za določen čas ni potrebno izplačati, če gre za pogodbe sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona. Vse pogodbe sklenjene po datumu objave ZDR-1 v Uradnem listu RS bodo podvržene plačilu odpravnine, razen če sodijo med izjeme, za katere ni potrebno izplačilo odpravnine.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid