Domov

Prisilna poravnava po 15.6.2013

19. September, 2013

Od 15.06.2013 veljajo novi pogoji za začetek prisilne poravnave.
Novela ZFPPIPP-1E je prinesla dodatne pogoje, ki veljajo za dolžnika, za katerega se postopek prisilne poravnave začne po 15. juniju. Njegovo poplačilo upnikov za navadne terjatve mora tako biti:

  • najmanj 50-odstotno in
  • najkasneje v 4 letih, od tega prvo, drugo in tretje leto po najmanj četrtino dolga ter zadnje, četrto leto preostanek.

Od 15. junija pa veljajo tudi nove domneve za nastanek insolventnosti. Tako med drugim velja, da je dolžnik trajneje nelikviden, če sredstva na njegovih računih ne zadoščajo za izvršitev sklepa o izvršbi ali poplačilo izvršnice in tako stanje traja neprekinjeno zadnjih 60 dni ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni, in takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka. Če dolžnik nima odprtega najmanj enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbi, so prav tako izpolnjeni pogoji za potrditev zakonske domneve, da je pri dolžniku nastopilo stanje insolventnosti.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid