Domov

Poslovna uspešnost po 1.1.2017

27. Januar, 2017

Zadnje spremembe v zakonodaji glede obračuna poslovne uspešnosti, so dvignile kar nekaj polemik v zainteresirani javnosti predvsem zaradi nejasnih pogojev za obračun. Izplačilo poslovne uspešnosti podjetja po 1.1.2017 je dohodninsko ugodno za delavca, delodajalcem pa ne predstavlja nobene koristi.

Pomembno je da veste:

  • Kriteriji komu izplačate poslovno uspešnost morajo biti za vse enaki, izjeme (npr. direktor) niso dovoljene. Opredelite lahko na primer, da dobijo nagrado za poslovno uspešnost vsi, ki so bili v poslovnem letu zaposleni najmanj 1 mesec.
  • Kriteriji koliko izplačate poslovne uspešnosti morajo biti za vse enaki, izjeme (npr. direktor) niso dovoljene. Osnova mora biti za vse enaka, lahko pa opredelite, da dobijo tisti, ki so delali 12 mesecev 12/12, ostali pa ki so delali manj dobijo ustrezni delež. Dovoljeno je tudi določiti različno osnovo za posamezne poslovne ali organizacijske enote, razlike po posameznih delavcih pa seveda niso dovoljene.
  • V primeru, da zapadete pod posamezno kolektivno pogodbo so določila kolektivne pogodbe glede izplačila poslovne uspešnosti za vas zavezujoča.
  • Davčno ugodnejše je samo eno (prvo) izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v poslovnem letu, takrat mora to izplačilo zajeti vse zaposlene.
  • Vsa pravila in kriterije o izplačilu poslovne uspešnosti morate pravočasno opredeliti v internih poslovnih aktih o katerih mora biti delavec vnaprej obveščen. Takšnih internih aktov za poslovno leto 2016 seveda ne morete sprejemati 31.12.2016!
  • Del izplačane nagrade za poslovno uspešnost do višine 70% zadnje objavljene povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja delavca.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid