Domov

Nov zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in zakon o urejanju trga dela (ZUTD)

17. September, 2013

Oba zakona sta bila objavljena v Ur. l. RS, št. 21/2013.
Spremembe na katere moramo biti pozorni:

 • Edini lastnik, ki je hkrati poslovodna oseba lahko sklene pogodbo o zaposlitvi in tako razmerje se šteje za delovno razmerje.
 • Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas je spremenjena vsebinska opredelitev, poveča se plačilo prispevka delodajalca za brezposelnost. Na drugi strani je delodajalec ob sklenitvi pogodbe za nedoločen čas oproščen plačila tega prispevka za dobo dveh let.
 • Delavci, ki jim bo prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas, bodo upravičeni do odpravnine.
 • Ob odpovedi pogodbe se skrajšujejo skoraj vsi odpovedni roki.
 • Za delavce, ki bodo imeli pri delodajalcu od 5-10 let in od 15-20 let delovne dobe se pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi zmanjšuje višina odpravnine.
 • Zavod za zaposlovanje bo na nek način vključen v postopku odpovedi pogodbe že v času odpovednega roka (preko obveščanja delodajalca in sofinanciranja dela nadomestila plače).
 • Poenostavljeno je vročanje dokumentov ob odpovedi.
 • Drugače so določene varovane kategorije delavcev ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • Tudi v času trajanja poskusnega dela je mogoče odpovedati pogodbo o zaposlitvi.
 • Zmanjšuje se višina nadomestila za brezposelnost.
 • Pri določanju pravice do koriščenja letnega dopusta in regresa za letni dopust se upošteva načelo sorazmernosti.
 • Omejena je kvota napotenih delavcev preko agencij glede na število zaposlenih pri delodajalcu (napotenih delavcev je lahko največ 25 %).

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid