Domov

Vrednost bonitete za službena vozila

Osnova za definiranje vrednosti bonitete za službena vozila je (nabavna oz. neodpisana) vrednost vozila. V davčno osnovo (osnovo za dohodnino) se bo po spremenjenem dohodninskem zakonu (Zdoh-1, UL RS, št. 70-05 UPB2 in 115/05) zavedla 1,5% vrednosti vozila na mesec v zasebne namene. Zdoh-1 določa v 2. Odstavku 30. člena, da je potrebno upoštevati za prva štiri leta amortizacijsko stopnjo 15% in naslednja štiri leta še 10% amortizacijo od osnovne vrednosti vozila (ne glede na to, da Zakon o davku od dohodka pravnih oseb v četrtem odstavku 26. člena priznava 12,5% letno amortizacijo osebnih avtomobilov in 25% letno amortizacijo drugih vozil). Za vozilo, čigar starost presega osem let, se za namene izračunavanja bonitet od leta 2006 upošteva vrednost 10% od njegove nabavne vrednosti (v letu 2005 0%).

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid