Domov

Davčne olajšave in zmanjšanje davčne osnove

Eden najpogostejših mehanizmov za znižanje davčne osnove oz. za zmanjšanje davčne osnove so zakonsko predpisane davčne olajšave: olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, donacije, zaposlovanje invalidov, davčne olajšave za investicije itd. Drugi mehanizmi za znižanje davčne osnove oz. za zmanjšanje davčne osnove so izvzem prejetih dividend in deležev v dobičku, izvzem ustvarjenih kapitalskih dobičkov, odbitek tujega davka, prevrednotenje finančnih investicij, prevrednotenje cen nepremičnin ter transakcije v okviru poslovanja s povezanimi osebami. Pri tem je seveda potrebno poudariti, da mora biti vsako znižanje oz. zmanjšanje davčne osnove zakonito.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid