Domov

Odpoved iz poslovnih razlogov

Delodajalec lahko načeloma kadarkoli odpusti delavca iz poslovnih razlogov, vendar za to dejanje potrebuje konkreten razlog. Prav tako je za delodajalca v danem primeru izredno pomembno voditi postopek, kot je predpisano sicer bo delovno sodišče v primeru pritožbe delavca odpustitev zagotovo razveljavilo.
Ko gre za odpovedi iz poslovnega razloga, je zelo pomembno, da dokažete obstoj in dejansko utemeljenost poslovnega razloga. Sodna praksa je pokazala, da so med utemeljenimi poslovnimi razlogi denimo reorganizacija, opustitev posameznega delovnega mesta ali denimo zmanjšanje števila zaposlenih na določenem delovnem mestu, prenos del in nalog na druge zaposlene, racionalizacija dela in podobno. Sodišča v sodnih postopkih preverjajo, ali gre za dejansko ali zgolj navidezno reorganizacijo, ki je vzrok za odpuščanje. Zato poslovni razlog ne more biti fiktiven ali prikrivati nekega drugega razloga.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid