Domov

Obvezni podatki na izdanem računu drugemu podjetju

  • datum izdaje računa;
  • zaporedna številka računa (prvi račun v letu označite s številko 1, nato pa po vrsti označujete do decembra. Na primer: 1/2013, 2/2013, 3/2013 itd.);
  • naziv, naslov in davčno št. vašega podjetja;
  • naziv, naslov in davčno št. kupčevega podjetja;
  • količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev. Natančno opredelite kaj je predmet računa.
  • datum, ko ste opravili storitev ali dobavili blago;
  • davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna oprostitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto (torej cena izdelka ali storitve brez davka);
  • uporabljeno stopnjo DDV (22 % – najpogosteje ali 9,5 % – za določene izdelke, kot so hrana, zdravila, knjige – glej 25.člen ZDDV-1).

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid