Domov

Poslovanje s Hrvaško po vstopu v EU 01.07.2013

17. September, 2013

Spremembe:

  • opustil se bo carinski nadzor in carinske postopke v trgovanju R Hrvaške z vsemi ostalimi članicami EU. Torej, carinska kontrola na SLO-HR meji bo odpravljena, prav tako se carinski postopki blagovnega carinjenja za blago, ki prihaja iz HR v SLO ali obratno, v notranjosti R Slovenije ne bodo izvajali več;
  • pretok blaga med obema državama bo izenačen s pretokom blaga z dosedanjimi državami članicami. Dosedanji uvoz in izvoz bo zamenjan z dobavami v oz. pridobitvami blaga iz držav skupnosti. Temu primerno to pomeni predvsem obvezno samoobračunavanje DDV in ostalih dajatev pri pridobitvi blaga iz R Hrvaške – to se je do sedaj izvajalo v carinskem postopku;
  • ob izvajanju carinskega postopka uvoza ali izvoza se istočasno nad blagom opravljajo tudi nadzori ostalih nadzornih organov, predvsem inšpekcij (tržna, zdravstvena, kmetijska, okoljevarstvena itd.). Ob pridobitvi blaga iz druge države članice tak nadzor večinoma odpade. S tem se poveča odgovornost pridobiteljev, saj mora blago, ki gre v potrošnjo vseeno izpolnjevati enake pogoje, sistematično spremljanje izpolnjevanja le-teh pa bo moral izvajati vsakdo sam;
  • prevozniki R Hrvaške in R Slovenije bodo imeli bolj izenačene pogoje za izvajanje prevozov in bodo izenačeni v možnosti pridobivanja prevozov v mednarodnem prometu. Enakopravno in brez omejitev bodo nastopali pri prevozih blaga med državami članicami EU, glede prevozov za tretje države in kabotaže pa se bosta državi posebej dogovorili – ali pa ohranili dosedanje stanje;
  • ugotavljanje porekla blaga, ki je bil ključni dejavnik pri upoštevanju dosedanjih ugodnosti, bo odpadlo. Pomembno bo le v primeru nadaljnje uporabe tega blaga pri kasnejšem izvozu v tretje države, s katerimi ima EU sporazume o prosti trgovini;
  • pri osebnem uvozu blaga, nakupljenega v R Hrvaški ne bo več mogoče pridobiti povrnjenega DDV, plačanega ob nakupu. Enako bo veljalo za nakupe v obratni smeri. Nakupi v bližnjih čezmejnih trgovinah ne bodo tako zanimivi in se maloprodaja v obmejnem pasu ne bo mogla več zanašati na kupce z druge strani meje.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid