Domov

Odločitev za odprtje S.P. ali D.O.O.

S.P. (samostojni podjetnik)

D.O.O. (družba z omejeno odgovornostjo)

Pravno-organizacijska oblika: fizična oseba, ki opravlja dejavnost.

Pravna oseba.

Ni ustanovnega kapitala.

Ustanovni kapital znaša 7.500 evrov.

Samostojni podjetnik za posle odgovarja s svojim premoženjem.

Ločenost premoženja (družbeniki odgovarjajo samo s svojim deležem v družbi).

Progresivna obdavčitev, ki velja za samostojnega podjetnika, ni primerna za velike dobičke.

Primerna oblika za večje dobičke (enotna davčna stopnja za pravne osebe).

Enostavno/dvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodki.

Dvostavno knjigovodstvo oziroma zunanje računovodstvo.

Dobiček je plača, podjetnik lahko s sredstvi na računu prosto razpolaga.

Denarna sredstva na računu so “last podjetja”. Dobiček se obdavči po dohodnini.

Ker je dobiček plača, se ne šteje kot strošek. V stroške gredo prispevki.

Plača oziroma plače so strošek.

S.P. velja za nekoliko manj kredibilno obliko podjetja.

Večja kredibilnost podjetja pri poslovanju. Večja podjetja po navadi niso S.P.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid