Domov

Dvig praga za male davčne zavezance

19. September, 2013

Ena izmed novosti na področju DDV v letu 2013 tudi ta, da se je dvignil prag za male davčne zavezance, in sicer iz 25.000 na 50.000 EUR obdavčljivega prometa. Omenjeni dvig praga je bil že odobren tudi s strani Unije, in sicer z Izvedbenim sklepom Sveta o dovoljenju Republiki Sloveniji za uporabo ukrepa, ki odstopa od 287. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, ki je bil že objavljen v Uradnem listu Evropske unije št. L22/15 dne 25.1.2013. Obvestilo o objavi Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, je bilo 15.2.2013 že objavljeno v Ur.l. RS št. 14/2013, zato se bo višji prag začel uporabljati 1. aprila 2013.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid