Domov

Novosti pri plačah:
REK-1 obrazec po 01.01.2014

7. Februar, 2014

1. Za dohodke, izplačane od 1.1.2014 dalje, je predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se (skladno z določili 44. člena ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo:

  - Povračilo stroškov do uredbe vlade – prehrana,
  - Povračilo stroškov do uredbe vlade – prevoz,
  - Povračilo stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti,
  - Povračilo stroškov do uredbe vlade – terenski dodatek,
  - Povračilo stroškov do uredbe vlade – nadomestilo za ločeno življenje,
  - Odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
  - Odpravnine ob upokojitvi,
  - Jubilejne nagrade,
  - Solidarnostne pomoči,
  - Premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja.

2. Ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve se poročajo tudi bonitete. Predpisano je ločeno poročanje o najpogostejših bonitetah:

  a. Boniteta – uporaba osebnega vozila, vpiše se tudi registrska številka avtomobila, katerega ima delojemalec v zasebni rabi,
  b. Boniteta – nastanitev,
  c. Boniteta – zavarovalna premija.

3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev je prinesel še veliko drugih sprememb, ki se nanašajo na izračun davčnega odtegljaja in medletnega uveljavljanja olajšav. Te spremembe predstavljajo dodatne podatke, ki jih poročamo tako v zbirnem kot analitičnem REK obrazcu, kar zagotavlja kontroliranje pravilnosti izračunanega davčnega odtegljaja ob samem izplačilu dohodka. Npr.: pri uveljavljanju olajšav za vzdrževane družinske člane se vpiše podatek o sorodstvenem razmerju in pri otrocih tudi letnica rojstva, izplačevalec poroča tudi o številu ur in znesku plač, nadomestilih plač ter nadomestilih plač po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, …

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid