Domov

Zakaj izbrati računovodsko in davčno svetovanje Walch?

  • Razmišljamo za svoje stranke
  • Gradimo na osebnem odnosu
  • Poznamo svoje stranke in njihovo dejavnost
  • Strankam svetujemo kako do optimalnih odločitev
  • Medsebojna povezanost in trden poslovni odnos so naše vrednote
  • Zaposleni so visoko strokovno usposobljeni in izkušeni
  • S sodobnimi informacijskimi rešitvami zagotavljamo hitro in učinkovito posredovanje informacij

Izkušenost

Podjetje Walch d.o.o. se uspešno uveljavlja na trgu že od leta 1993. Vlaganje v razvoj, strokovno izobraževanje kadrov in popolna kakovost storitev so doprinesli h konstantni rasti podjetja.

Računovodstvo, ki ga opravljamo za stranke, ni zgolj knjiženje podatkov, ampak storitev, ki skozi svetovanje našim strankam omogoča učinkovito vodenje podjetja. Glavnino naše dejavnosti predstavljajo storitve s področja knjigovodstva, računovodstva, davčnega in poslovnega svetovanje ter finančnega inženiringa. Nenehno sledenje spremembam na teh področjih in naše dolgoletne izkušnje so vsekakor zagotovilo za strokovno, kakovostno in pravočasno opravljeno delo.

Profesionalen odnos

Danes podjetje sodeluje z več kot 100 poslovnimi partnerji. Dolgoročnost in rast obsega sodelovanja z našimi strankami pričata o medsebojni povezanosti in trdnem poslovnem odnosu.

Vodilo podjetja je učinkovit in strokoven kader. Zaposleni podjetja Walch se ponašajo z dvajsetletnimi izkušnjami na poslovnem, tržnem, finančnem, računovodskem in davčnem področju. Ohranjanje zadovoljstva naših partnerjev je za nas osnovnega pomena.

Sodobne informacijske rešitve

S sodobno informacijsko tehnologijo in uporabo mednarodno priznanih računalniških programov našim partnerjem jamčimo hitro in sprotno zagotavljanje informacij. Vsako stranko obravnavamo individualno, kar pomeni, da se poglobljeno posvetimo njenim posebnostim pri poslovanju. Na osnovi večletnih izkušenj vam nudimo pomoč tako pri nabavi profesionalne računalniške opreme priznanih svetovnih proizvajalcev kot pri vzpostavitvi lastnega računalniškega sistema.

Zavedamo se, da je prihodnost v inovativnih pristopih in novih tehnologijah. Tako je smer razvoja našega podjetja nedvomno v poslovanje preko spletnih aplikacij. Svojim strankam želimo na ta način zagotavljati še hitrejše in transparentno posredovanje podatkov.

Enostavno in sodobno poslovanje

Sodelovanje z nami je za vas enostavno in razbremenjujoče. Prevzem in predaja poslovne dokumentacije, pa tudi raznih poročil ali obračunov se vrši pri vas. Za razvoz dokumentacije skrbi naš kurir. Poslovne knjige vodimo na sedežu podjetja Walch, po dogovoru pa tudi na sedežu poslovnega partnerja.

Zavedamo se, da potrebuje sodobno podjetje, ki želi biti konkurenčno na trgu, za sprejemanje poslovnih odločitev ustrezno računovodsko podporo. Na osnovi dogovora s stranko zagotavljamo ažurne informacije v obliki raznih poročil, izkazov finančnih tokov, bilance uspeha in stanja (tedensko, mesečno ali trimesečno)… ali pa le spremljanje plačil in odprtih postavk. Pri svojem delu uporabljamo certificirane računalniške programe, mrežne povezave in elektronske medije za prenos podatkov, ki zagotavljajo hitre in kakovostne informacije. Naše podjetje (in mnogo naših strank) pri delu uporablja programsko opremo SAOP,  za katero smo se odločili zaradi dobrih izkušenj z uporabo in podporo proizvajalca. Pogosto vršimo prenos dokumentov od stranke elektronsko (npr. izdani računi) ali pa obratno, prenašamo v računovodskem servisu obdelane podatke nazaj k stranki (npr. odprte postavke).

Pri svojem delu uporabljamo tudi tuje jezike. Komuniciramo in redno pripravljamo poslovna poročila v angleščini, nemščini in francoščini.

Individualen pristop

Naša ponudba je pri vsaki stranki sestavljena individualno glede na njene specifične potrebe. Vsaki naši stranki je dodeljen referent, ki opravlja zanjo vsa tekoča opravila. Referent je kontaktna in odgovorna oseba za posamezno stranko. V podrobnosti pozna posebnosti in zahteve svojih strank in je tako pri svojem delu izredno učinkovit. Njegova naloga je, da v primeru težav ali nejasnosti stranki pomaga z nasveti.

Da dosegamo najvišjo strokovnost pri opravljanju naših storitev se nenehno strokovno izobražujemo in udeležujemo seminarjev iz stroke. Kakovost zagotavljamo z rednimi, pa tudi z izrednimi kontrolami dela naših referentov. Pomembnejša poročila ali obračuni ne zapustijo podjetja brez dodatne kontrole na višjem nivoju.

Vaš referent vam je na razpolago od 7:00 do 15:00 ure vsak delavnik, vodstvo našega podjetja pa vam je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid