Domov

Cena je predstavljena kot mesečni pavšal in zajema vse potrebne in “običajne” storitve, da zadostimo zakonskim zahtevam. Dodatni stroški ali “skrite” postavke pri nas praviloma ne nastopajo. Vse objavljene cene so zgolj orientacijske narave.

1. Osnovna ponudba

 • manjši podjetnik brez zaposlenih ali
 • manjša družba z enim zaposlenim.

Opravljeno delo vsebuje:

 • knjiženje do največ 150 prejetih in izdanih dokumentov na leto (prejeti in izdani računi, izpiski TRR, blagajna, plače, ipd.),
 • plače za 1 zaposlenega ali prispevki zasebnika,
 • obračun DDV,
 • urejanje dokumentacije, usklajevanje stanj in tudi komuniciranje s strankami,
 • osnovno obvezno mesečno poročanje za državne inštitucije (eDavki, AJPES, eVem),
 • osnovna sredstva za največ 10 postavk in obračun amortizacije,
 • prijava potreb po delavcih, prijave in odjave delavcev,
 • podpora, splošno svetovanje in svetovanje o davkih, opozarjanje na zakonsko predpisane roke ter spremembe v zakonodaji,
 • svetovanje obsega največ ½ ure na mesec in se opravi na sedežu računovodstva.

Ostali parametri:

Zahtevnost: Nezahtevno.
Obseg: Zelo majhen ali majhen obseg.
Medletna poročila: Vmesna poročila (npr. mesečne bilance za različne potrebe) se zaračunajo posebej.
Letna poročila: Vedno po meri stranke,
Cena znaša približno 1,2-kratnik mesečnega pavšala.
Ne vsebuje: Opravljanje plačilnega prometa, izdelava prevzemnih kalkulacij, fakturiranje, e-Računi, zahtevno poročanje (BSi, Intrastat, AJPES, Statistični urad, ZPIZ, ipd.), podpora in sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.
Vročanje na eDavkih: Pooblastilo za vročanje na eDavkih je opcijsko, zanj se sklene posebna pogodba in se tudi posebej zaračuna.


Cena osnovne ponudbe znaša od 50 do 80 EUR +DDV

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid