Domov

Cena rednih mesečnih storitev je običajno predstavljena kot mesečni pavšal. Tarife za redne finančno-računovodske storitve so enotne za vse računovodske servise in dostopne na spletu (Gospodarska zbornica Slovenije). Izredne storitve, ki praviloma nastopajo le enkrat letno in so pogojene z zakonskimi določili (zakonsko obvezna poročila in izkazi) obračunavamo posebej po veljavnih priporočilih Gospodarske zbornice Slovenije - Sekcije podjetij računovodskih, knjigovodskih, revizijskih in davčno svetovalnih storitev. Cena, obseg in pogoji izvedbe ponujenih storitev so odvisni od potreb in zahtev posamezne stranke.

Kot izvajalec za opravljene storitve odgovarjamo, da so le-te opravljene strokovno, pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo ter predpisi iz ustreznega področja. Kot izvajalec za verodostojnost prejete dokumentacije ne odgovarjamo, prav tako običajno ne arhiviramo prejete dokumentacije. Svojim strankam zagotavljamo 100 % jamstvo, saj imamo odgovornost za pravilnost storitev zavarovano pri zavarovalniški hiši.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid