Domov

Ali se lahko delavec zaposli nad polnim delovnim časom pri enem ali pri dveh delodajalcih?

Ne! Dveh (ali več) pogodb o zaposlitvi, ki skupaj presegajo polni delovni čas ne moremo skleniti četudi gre za več delodajalcev.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; UL RS št. 21/2013), v 142. in 143. členu, določa, da polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden (razen v primeru nadur). Tudi 149. člen ZDR-1 to potrdi, saj določa, da skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev (v primeru dveh sklenjenih pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas bi tako v 1 letu "oddelali" za 2 leti delovne dobe).

Obstaja sicer možnost dopolnilnega dela (147. člen ZDR-1): "Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalca pri katerem je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del", vendar pa je ta možnost, kot je razvidno iz same določbe, restriktivno omejena na opravljanje določenih deficitarnih in drugih poklicev.

Kdor ima možnost delati za dva delodajalca, naj razmisli o odprtju popoldanskega s.p., kjer bi lahko obdržal eno zaposlitev, za drugo podjetje bi pa delal "popoldan", in tako zaslužil za dve plači. V takšnem primeru velja razmisliti tudi o delu preko avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid