Domov

Podjetje se je razvijalo in raslo postopoma od popoldanske obrti še pred letom 1993 do današnjih razsežnosti z osmimi zaposlenimi. Gospodarska situacija v Mariboru, propadanje večjih podjetij in ustanavljanje veliko manjših podjetij po letu 1991 so narekovali ustanovitev d.o.o. in zaposlovanje novih referentov. Na osnovi bogatih in dolgoletnih izkušenj ustanoviteljev podjetja je bil izbor glavne dejavnosti v podjetju popolnoma samoumeven.

Delavce smo zmeraj zaposlovali skupaj z naraščajočim obsegom dela in nismo dovoljevali velike fluktuacije zaposlenih. Zavedamo se, da so znanje in izkušnje celotnega podjetja v ljudeh. Vse večje uvajanje informacijskih tehnologij nas je spodbudilo, da v letu 1998 uvedemo kot sestavni del naših dejavnosti tudi vzpostavitev informacijskih sistemov našim strankam. Leto 2004 je bilo izredno pomembno, saj smo si uredili večje poslovne prostore v središču mesta na Ljubljanski ulici z urejenimi parkirnimi prostori in lastno kurirsko službo. Naša strategija razvoja podjetja je že od vsega začetka počasna in stabilna rast skozi leta razvoja in obstoja.

Danes zadovoljujemo z našimi partnerji večino potreb naših strank, od pravnega in gospodarsko-pravnega svetovanja, do notarskih in logističnih storitev ter vzpostavitve informacijske infrastrukture.

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid