Domov

Cena je predstavljena kot mesečni pavšal in zajema vse potrebne in “običajne” storitve, da zadostimo zakonskim zahtevam. Dodatni stroški ali “skrite” postavke pri nas praviloma ne nastopajo. Vse objavljene cene so zgolj orientacijske narave.

2. Razširjena ponudba

 • srednje velik podjetnik z do 10 zaposlenimi ali
 • srednje velika družba z do 10 zaposlenimi.

Opravljeno delo vsebuje:

 • knjiženje do največ 120 prejetih in izdanih dokumentov na mesec (prejeti in izdani računi, izpiski TRR, blagajna, plače, ipd.),
 • plače za največ 10 zaposlenih in prispevki zasebnika,
 • obračun DDV in DDV poročanje,
 • urejanje dokumentacije, usklajevanje stanj in tudi komuniciranje s strankami,
 • posamezni poslovni izpisi se pripravijo na zahtevo (npr. OP),
 • različno obvezno mesečno poročanje za državne inštitucije (eDavki, Intrastat, AJPES, Statistični urad, eVem, ZPIZ, BSi),
 • osnovna sredstva za največ 50 postavk in obračun amortizacije,
 • fakturiranje in izdaja do 5 e-Računov na mesec,
 • prijava potreb po delavcih, prijave in odjave delavcev,
 • poslovna poročila ali vmesne bilance na zahtevo se ne zaračunajo vendar največ 1× na leto,
 • podpora, splošno svetovanje in svetovanje o davkih, opozarjanje na zakonsko predpisane roke ter spremembe v zakonodaji,
 • svetovanje v trajanju največ 1 ura na mesec in se opravi na sedežu računovodstva.

Ostali parametri:

Zahtevnost: Manj do srednje zahtevno.
Obseg: Majhen do srednji obseg.
Medletna poročila: Prvo vmesno poročilo (npr. mesečne bilance za različne potrebe) se ne zaračuna, vsaka nadaljnja bilanca oz. poročilo se zaračuna posebej, dodatna bilanca za posebne namene npr. kredit se zaračuna posebej.
Letna poročila: Vedno po meri stranke,
Cena znaša približno 1,4-kratnik mesečnega pavšala.
Ne vsebuje: Opravljanje plačilnega prometa, izdelava prevzemnih kalkulacij, e-Računi nad 5 računov na mesec, zahtevno izredno poročanje (BSi, Intrastat, AJPES, Statistični urad, ZPIZ, ipd.), podpora in sodelovanje pri inšpekcijskih pregledih.
Vročanje na eDavkih: Pooblastilo za vročanje na eDavkih je opcijsko, zanj se sklene posebna pogodba in se tudi posebej zaračuna.


Cena razširjene ponudbe znaša od 100 do 250 EUR +DDV

Sledite nam

Naročite obvestila

Kontakt

WALCH, d.o.o.

E-MAIL:

LJUBLJANSKA ULICA 42

2000 MARIBOR

T: 02 616 12 90

F: 02 616 12 91

M: 040 689 719

Kako do nas

Zemljevid Zemljevid